Myytävät tuotteet

 

Ranka

 

Ranka on harvennus- ja päätehakkuilla hankittua karsittua puutavaraa. Rangaksi lasketaan sekä harvennushakkuiden pienpuu, että teollisuudelle kelpaamaton puutavara kuten pystykuivat, lahot, leppä ja haapa. Ranka on 3-5 m pitkää ja se toimitetaan suoraan tienvarsivarastosta.

 

 

Rankahake

 

Rankahake valmistetaan vähintään yhden kesän kuivuneesta karsitusta puutavarasta, rankasta, joka on hankittu nuorten metsien kasvatushakkuista tai teollisuudelle kelpaamattomasta puutavarasta, kuten pystykuivista tai ylilahoista. Rankahaketta valmistetaan sekä tienvarressa peitetystä varastosta, että terminaalista.

 

 

Kokopuuhake

 

Kokopuuhake valmistetaan joko nuorten metsien harvennuksilla kertyvästä oksista ja runkopuun sisältämästä energiapuusta tai esimerkiksi pellonreunoilta kerättävistä puista. Kokopuu on parhaimmillaan haketettavaksi kuivuttuaan kaksi kesää hyvin varastoidussa aumassa. Kokopuu korjataan yleensä giljotiinilla varustetulla kouralla, joka ei karsi puuta. Kokopuuta saadaan myös nuorten metsien hoitoon erikoistuneesta Fixteri –korjuuketjusta, joka paalaa puut noin 0,5 m3 kokopuupaaleiksi. Kokopuupaalit haketetaan yleensä terminaalissa ja muut kokopuut tienvarressa. Kokopuuhake on palakooltaan vaihtelevampaa kuin rankahake, eikä siksi sovellu yleensä alle 500 kw laitoksiin.

 

 

Metsätähdehake

 

Metsätähdehake valmistetaan päätehakkuiden sivutuotteista oksista ja latvuksista. Latvusmassa ajetaan palstalta tienvarteen ruskeana ja peitetään peittopaperilla, jotta se säilyttäisi parhaan mahdollisen laadun ympäri vuoden. Latvusmassaa kerätään kuusivaltaisilta päätehakkuualoilta. Latvusmassan muita nimityksiä ovat mm. hakkuutähde, metsätähde ja oksa- ja latvusmassa.

 

 

Kantomurske

 

Kantomurske valmistetaan päätehakkuualoilta korjattavista kannoista. Kantoja korjataan kuusivaltaisilta päätehakkuualoilta. Kannot nostetaan ja pilkotaan kesä-lokakuussa ja niiden annetaan kuivua palstalla viikkoja ennen tienvarteen ajamista. Kannot murskataan joko tienvarressa tai terminaalissa. Kantomurskeen tärkein laatuvaatimus on puhtaus, johon panostamme koko korjuuketjussa. Kantomursketta poltetaan vain suurimmissa voimalaitoksissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! >>

Palvelumme:

Lounapuu Oy

 

Valtteri Katunpää

metsäpäällikkö

puh. 050-4433360

valtteri.katunpää@mhy.fi

 

Eero Hakala

operaatioasiantuntija, metsäenergia

puh. 040 766 9687

eero.hakala@mhy.fi